Sukcesywnie rozwiązujemy
problemy z zakresu:


Prawa rodzinnego


rozwody i separacje, alimenty, kontakty z dziećmi, przysposobienie, podział majątku, ustalenie ojcostwa, wzystkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawa karnego


obrona oskarżonych i reprezentacja pokrzywdzonych, reprezentacja klientów na każdym etapie sprawy, od postępowania przygotowawczego przez sądowe aż po apelacyjne

Prawa cywilnego


przygotowywanie i analiza umów, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, windykacja należności, ochrona dóbr osobistych, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu

Prawa Pracy


wypadki przy pracy, mobbing, dyskryminacje, sądowe dochodzenie odszkodowań dla pracowników z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, dochodzenie naruszeń wynikających ze stosunku pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

tylko w grudniu

Pierwsza konsultacja w naszym biurze
(do 60-minut)
100 zł


Więcej
KONSULTACJE-Z-ADWOKATEM-Bytom-nlKONSULTACJE-Z-ADWOKATEM-Bytom